Pogoji uporabe

Vsebine, objavljene na spletnem mestu www.duxa.com so last podjetja Duxa d.o.o., Mestni trg 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Duxa d.o.o.) in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Podjetje Duxa d.o.o. ni odgovorno za občasno nedelovanje spletnega mesta, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti podjetje Duxa d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Prav tako si podjetje Duxa d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin.