Proces Dela

1
PRVI VTIS JE TUDI ZADNJI VTIS

Najpomembnejša faza pri oblikovanju interierja je uvodni sestanek, srečanje z vami. Želimo vas spoznati, slišati vaše zahteve, potrebe, izvedeti, o čem sanjate, česa si želite in na kaj vse moramo biti pozorni pri snovanju vašega bodočega interierja. Sestanek poteka po intuitivnem postopku, dotaknemo se vsega, od lepih stvari, kot so barve, materiali in vaši sanjski kosi pohištva, pa tudi manj prijetnih, pa vendar ključnih točk, kot je časovnica, predviden okviren budget ter kdo bodo izvajalci. Na ta način se lahko najbolje pripravimo na izvedbo projekta.
2
STROKOVNOST IN NATANČNOST ŠTEJE: IZMERE IN STATIČNA PRESOJA

Da lahko začnemo s konceptualno zasnovo, moramo poskrbeti za izmere. V sklopu tega natančno preverimo vse instalacije, pregledamo, če so kje kakšne posebnosti in se z vami zopet poglobljeno pogovorimo glede prostora. Preden izdelamo idejno zasnovo, pošljemo naše izrise skupaj z obstoječmi načrti (če obstajajo) statiku, da oceni, katere stene se lahko ruši, na kaj moramo biti pozorni ter katerih sten se ne smemo dotikati. Na podlagi izmer, naših osnovnih izrisov in statične presoje se lahko premaknemo k fazi idejne zasnove.
3
TLORISNA POSTAVITEV: FUNKCIONALNOST IN UPORABNOST 

Naš fokus je smiselna postavitev prostorov, uporabnost glede na vaše zahteve in vsebino. Vedno pripravimo tudi 3D model prostora, vendar ostajamo na monokromatskem pristopu, v tej fazi še ne razmišljamo o barvah in materialih. Pomembno nam je, da prostor funkcionira glede na vaše zahteve, navade in želje. Prav tako v tej fazi na podlagi standardov vrišemo opremo v pravilnih merah, razmišljamo o vsaki sobi posebej ter seveda medsebojni povezanosti vseh prostorov.
4
PREDSTAVITEV PROJEKTA: URADNA »PRVA FAZA« 

Med samim procesom priprave na predstavitev projekta pripravimo več različic in izberemo tisto najbolj optimalno, ki vam jo predstavimo na prvem srečanju. Ostale pa služijo za pomoč, ko se pri predstaviti pojavijo vprašanja, ki odpirajo določene nove smeri. Med predstavitvijo se fokusiramo na funkcionalnost in postavitev prostorov, pogovorimo se o vsebini in sprehodimo skozi 3D model, ki zaenkrat pokaže le volumne in vam da občutek bodočega inteierja. Na tem sestanku pridobimo pomembne informacije, ki še bolj natančno definirajo vaše občutke, nam pa pomagajo izčistiti oblikovanje do najbolj ustrezne mere.
5
IZDELAVA FINALNEGA 3D MODELA IN VIZUALIZACIJ 

Na podlagi prve predstavitve se 3D model korigira in dodela v smeri, ki smo jo zastavili na podlagi vaših komentarjev in skupnih dogovorov. Model se oplemeniti z materiali, barvami, izbranimi kosi pohištva, svetili in dekoracijo. Razmišljamo o tem, kakšne občutke bo dal prostor ob različnih priložnostih, zjutraj ko vstanemo ali popoldne, ko se vrnemo iz službe, kako bo prostor deloval ob rojstnodnevni zabavi in ali bo jedilna miza zadostovala za vse povabljene na božični večer. Sledi izdelava vizualizacij, ki povsem natančno predstavijo, kako bo projekt izgledal na koncu.
6
KONČNA PREDSTAVITEV 

Sprehodimo se skozi 3D model vašega interierja in vam ob tem pojasnimo, kako vse skupaj deluje, kako je med seboj povezano, kje je kaj pospravljeno in zakaj smo izbrali določene kose. Pripravimo tudi izbor materialov in barv (tako imenovani moodboard), ki se bodo v vašem interierju prepletali, da lahko začutite prostor. Na koncu si pogledamo še vizualizacije, ki vključujejo vse izbrane materiale in barve, vse dogovore o vsebini in postavitvi iz začetnih sestankov, ustrezna svetila, dekoracijo ter seveda ščepec naše kreativnosti za rdečo nit na celotnem projektu.
7
DRUGA FAZA: IZDELAVA NAČRTOV ZA IZVEDBO IN OCENA STROŠKOV 

Po potrditvi idejne zasnove preidemo v drugo fazo, ki vključuje oceno stroškov, izdelavo okvirne časovnice in pridobitev ponudb za izdelavo projekta. Naj si gre za novogradnjo ali adaptacijo, v vsakem primeru je izdelava načrtov za izvedbo nujno potrebna za čim bolj natančno ponudbo del za dokončanje objekta. Načrti za izvedbo obsegajo (glede na vrsto projekta so si malce različni) izdelavo načrtov rušitvenih del, novih sten, elektro in strojnih instalacij, opredelitev tlakov, polaganje talnih in stenskih oblog, načrt luči in (po potrebi) izdelava osvetlitve, načrti ozvočenja, shema barv in polaganja tapet, mizarski načrti in drugo.
8
OCENA STROŠKOV 

Od projekta do projekta je odvisno, kaj se potrebuje, so pa načrti za izvedbo dobra podlaga za pripravo ponudbe za izvajanje gradbenih del ter mizarsko izdelane opreme. Velikokrat sodelujemo tudi z najrazličnejšimi zunanjimi izvajalci. Ob pridobitvi ponudb se pripravi časovnica, na sestanek pa povabimo tudi izvajalca gradbenih del, da se skupaj z njim pogovorimo o procesu dela.
9
PROCES IZBIRANJA KOSOV POHIŠTVA IN USKLAJEVANJA Z IZVAJALCI / NADZOR 

Med izdelavo načrtov za izvedbo ter tudi potem, ko se projekt potrdi preseli na teren, se skupaj odpravimo v najrazličnejše salone pohištva, da izberemo določene kose pohištva, ki so predvideni za vaš interier. Na vašem projektu pa se izvajajo dela in tudi tam smo ves čas prisotne in skupaj z vodjo inženiringa nadziramo in usklajujemo vsa dela, ki se izvajajo. Tako zagotovimo, da bo projekt takšen kot ob predstavitvi idejne zasnove.
10
MONTAŽA OPREME IN KONČNI PREVZEM PROJEKTA 

Zadnja faza malce spominja na odpiranje daril na božično jutro. Z velikim veseljem namreč spremljamo korake montaže opreme, luči in vnosa pohištva in skrbimo za vsesplošen red in čistočo. Poskrbimo za ustrezno postavitev vseh elementov ter skupaj z vami določimo dekoracijo. Ponosne, da je še en projekt zaključen, se še zadnjič dobimo pri vas, v vašem novem domu ali v poslovnem prostoru, da vidimo veselje in srečo v vaših očeh.